Den spexiga studentorkestern från lund

Musikalliansen Alte Kamereren består av studenter från Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. I alliansen ingår den förträffliga studentorkestern Alte Kamereren och den underbara Kamrérbaletten.

Vi står för en glad och spexig musikalisk och visuell underhållning, där spel- och dansglädjen - och inte nödvändigtvis den musikaliska ekvilibristiken - kommer i främsta rummet. På vår repertoar ryms allt från marsch till schweizisk schlager, såväl gammalt som nytt.

Vår seniorförening Ältere Kamereren når man här.

Postadress
Alte Kamereren
Box 749
220 07 Lund
info@altekamereren.org

Bankgiro
654-4506

Org.nr.
845000-7128

Anja Larsson
Överkamerer
0736-450454
ok@altekamereren.org

Elisabet Benson
Kamrerskamerer
0705-787567
kk@altekamereren.org

Hannes Byden
Skrivkamerer
0738-457197
sk@altekamereren.org

Vår integritetspolicy kan ses här.