EN

Den spexiga studentorkestern från Lund

Musikalliansen Alte Kamereren består av studenter från Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. I alliansen ingår den förträffliga studentorkestern Alte Kamereren och den underbara Kamrérbaletten.

Vi står för en glad och spexig musikalisk och visuell underhållning, där spel- och dansglädjen - och inte nödvändigtvis den musikaliska ekvilibristiken - kommer i främsta rummet. På vår repertoar ryms allt från marsch till schweizisk schlager, såväl gammalt som nytt.

Vår seniorförening Ältere Kamereren når man här.

Postadress
Alte Kamereren
Box 749
220 07 Lund
info@altekamereren.org

Bankgiro
654-4506

Org.nr.
845000-7128

Martin Andersson
Överkamerer
0722490679
ok@altekamereren.org

Mikael Trulsson
Kamrerskamerer
0760177881
kk@altekamereren.org

Linnea Larsson
Skrivkamerer
0707691140
sk@altekamereren.org

Vår integritetspolicy kan ses här.