Den spexiga studentorkestern från lund

Musikalliansen Alte Kamereren består av studenter från Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. I alliansen ingår den förträffliga studentorkestern Alte Kamereren och den underbara Kamrérbaletten.

Vi står för en glad och spexig musikalisk och visuell underhållning, där spel- och dansglädjen - och inte nödvändigtvis den musikaliska ekvilibristiken - kommer i främsta rummet. På vår repertoar ryms allt från marsch till schweizisk schlager, såväl gammalt som nytt.

Vår seniorförening Ältere Kamereren når man här.

Postadress
Alte Kamereren
Box 749
220 07 Lund
info@altekamereren.org

Bankgiro
654-4506

Org.nr.
845000-7128

Elin Svensson
Överkamerer
0703-628856
ok@altekamereren.org

Erik Löfquist
Kamrerskamerer
0707-995279
kk@altekamereren.org

Svante Rosenlind
Skrivkamerer
0701-490463
sk@altekamereren.org

Vår integritetspolicy kan ses här.